De la audit la finanțare, toate soluțiile și serviciile IT de care ai nevoie pot fi oferite de Navitech IT, Oradea.

Termeni și condiții

Bine ai venit pe navitech-it.ro!

Acești Termeni si Conditii conturează regulile și regulamentele de utilizare a site-ului web navitech-it.ro.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea site-ului navitech-it.ro sunt guvernate de Politica de confidentialitate revizuită conform cerințelor GDPR - Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care completează secțiunea Termeni și Condiții.

Această pagină web reprezintă un document legal și este secțiunea de Termeni și condiții a site-ului navitech-it.ro.
Prin utilizarea site-ului, utilizatorul își exprimă acordul cu termenii și condițiile descrise în continuare.

Te rugăm citește cu atenție rândurile următoare!

Date de identificare:

Compania „Navitech IT Concept SRL” - soluții și servicii IT, este o companie înființată prin Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor cu nr. J05/2268/2018 și reprezentată prin Andrada Gălbenușă, cu sediul social în Oradea, str. Episcop Sulyok Istvan nr. 12, ap. 3, județul Bihor, România, având CUI RO39926008 și datele de contact: telefon +40 755 240 335 și e-mail: office@navitech-it.ro

Data actualizarii: Octombrie 2022

1. TERMENI GENERALI

navitech-it.ro include: texte, imagini, conținut video, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea companiei Navitech IT Concept SRL. Navitech IT Concept SRL își rezerva dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adauga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe navitech-it.ro. Totodată, Navitech IT Concept SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

2. UTLIZAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Informațiile prezente pe navitech-it.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și tipări conținutul site-ului navitech-it.ro pentru folosința dumneavoastra personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul navitech-it.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

Utilizarea site-ului navitech-it.ro presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Nu sunt permise:

 • modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului navitech-it.ro fără obținerea acordului prealabil al Navitech IT Concept SRL.

 • îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al navitech-it.ro asupra conținutului acestuia

 • reproducerea conținutului navitech-it.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației.

 • preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul navitech-it.ro, în scopuri comerciale.

Este interzisă orice utilizare a conținutului navitech-it.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office@navitech-it.ro.

3. DREPTURI DE AUTOR

Continuțul navitech-it.ro este proprietatea Navitech IT Concept SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, video, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând navitech-it.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul navitech-it.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Navitech IT Concept SRL.

4. INFORMAȚIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI & PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Completarea formularelor Completarea formularelor este considerată consimțămantul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice, pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, sau pentru a răspunde la întrebări și solicitări. Navitech IT Concept SRL nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularelor de contact. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Navitech IT Concept SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștința faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea navitech-it.ro și la protectia utilizarii, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care Navitech IT Concept SRL poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate comercializării serviciilor și produselor Navitech IT Concept SRL, cum ar fi:

 • evidența calității de „membru” a utilizatorilor navitech-it.ro
 • procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor navitech-it.ro
 • oferirea de alte produse și/sau servicii către tine;
 • facturare;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
 • realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor navitech-it.ro
 • contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, fax, mesaje text, telefon) în legatură cu alte oferte de produse și servicii aparținând Navitech IT Concept SRL sau în legatură cu produse și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)
 • înregistrarea informațiilor dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

 • să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
 • să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
 • să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail sau în scris, către Navitech IT Concept SRL. În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul navitech-it.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul navitech-it.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta, va fi considerată o tentativa de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt. navitech-it.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Navitech IT Concept SRL nu este răspunzătoare pentru nici un fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor navitech-it.ro;
 • acces neautorizat la datele utilizatorului;
 • declarații/acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor navitech-it.ro;
 • achiziția de bunuri și servicii complementare rezultate din tranzacții sau mesaje primite și începute prin/de pe utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor navitech-it.ro;
 • orice alte probleme legate de serviciile oferite de utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor navitech-it.ro.

În condițiile în care considerați că un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de office@navitech-it.ro. Utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informațiilor navitech-it.ro este oferită în această formă fără alte garanții. Navitech IT Concept SRL nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale utilizării sau imposibilitatea utilizarii informatiilor navitech-it.ro sau ale conținutului acestuia.

6. DREPT APLICABIL

Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern roman. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești vor fi considerate competente. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții. Utilizatorul site-ului navitech-it.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea navitech-it.ro de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

7. DISPOZIȚII FINALE

Acest site este deținut de către Navitech IT Concept SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Navitech IT Concept SRL are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabil la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment sau curs.

Prezenții Termeni și Condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.